Lang
KANSAI BOAT SHOW 2020

KANSAI BOAT SHOW 2020

KANSAI BOAT SHOW 2020

KANSAI BOAT SHOW 2020- 16/17/18 Octobre

Shin Nishinomiya Yacht Harbour

4-16-1 Nishimiyahama, Nishinomiya City, Prefettura di Hyogo

http://Kansai-boatshow. jp/